top of page

Dagens avfallshantering klarar ännu inte av att avlägsna dessa restprodukter. 

Forskare publicerar i ökande takt rapporter som varnar för effekterna av kontaminerat vatten. Speciellt bekymrade är man över den s.k. cocktail-effekten, d.v.s. effekten av alla kemiska ämnen i kombination. Medicinrester (främst hormoner) har visat sig vara ett svårlöst problem. Dessutom ökar problemen med virus, bakterier och parasiter i vårt dricksvatten. PlanetsOwn AB arbetar med hållbara helhetslösningar för vatten-rening och avfallshantering. Vårt mål är att rena vatten utan kemikalier och att behandla avfall på ett biologiskt hållbart sätt. Vi ser det som ett mål att arbeta med och utveckla tekniker som baseras på naturliga processer som därigenom inte bara renar vattnet utan även återställer förorenad mark och vattendrag.

 

Naturen renar naturen.

Klicka på dokumentet här vid sidan om för att läsa vidare om vattenrening.

"Vårt mål är att rena vatten utan kemikalier och att behandla avfall på ett biologiskt hållbart sätt."

Det finns många tekniker för att rena vatten men det vi fastnat för, efter många jämförelser och tester utförda i Sverige, är filter med s.k. microspiraler.

Filter med microspiraler är en unik metod att rena vatten. Det stoppar bakterier och parasiter, tungmetaller, läkemedelsrester och andra oönskade ämnen, medan nyttiga mineraler och spårämnen lämnas kvar. En stor fördel är att filtret mycket effektivt håller kvar de insamlade föroreningarna trots att det är fullt, och detta även om vattentrycket ökar. Microspiralfiltret fick Bäst i test av Pasteur Research Institute då denna metod att rena vatten visade sig vara effektivast. Filtret blir kontinuerligt testat av oberoende test-labb i Sverige, då tillförlitliga tester är det enda som kan bevisa att filter håller vad de lovar. Tester från Eurofins 2015 visar att filtret effektivt hanterar tungmetaller såsom bly och uran. När det gäller uran så bör man dock, för att vidmakthålla filtrets effektivitet så länge som möjligt, använda möjligheten att regenerera filtermaterialet med jämna mellanrum, och även vara medveten om att effektiv rening av uran kräver trycksatta filter, dvs inte gravitationsdrivna, som kannornas filter.

 

Nyare tester visar även att Bisfenol A (BPA) hanteras fullständigt, utan att vattnets hälsosamma egenskaper förminskas. 

 

Kostnaden är endast något öre/litern och filtret håller mycket länge om det rengörs och regenereras enligt instruktionerna.

 

 

Behövs rening av kranvattnet?

Tittar man närmare på en droppe kranvatten så ser man inte längre bara vatten utan ett tvärsnitt av nutidens ansamlade industriella, agrara och medicinska avfalls- och restprodukter.

Vattenrening

En hälsosammare vardag

bottom of page