top of page

Det är välkänt att de mest hälsosamma vattenkällorna är de som innehåller mineraler. Detta gäller exempelvis vattnet i Bollebygden (Stenkulla Brunn) och vattnet på Okinawa som passerar genom djupa lager av korallsand. Vattnet från dessa källor har rikligt med mineraler och blir naturligtvis då även lätt basiskt. Någon tror kanske att det är detta faktum, dvs att vattnet är aningen basiskt som är det hälsosamma, men det har i forskning visat sig att det är mineralerna (som är orsaken till att vattnet är basiskt) som kroppen har användning för och reglerar olika pH-nivåer i kroppen. I magsäcken och urinet ska exempelvis finnas ett lågt pH medan blodet ska ha ett högre (lätt basiskt). Detta justerar alltså kroppen själv under förutsättning att det finns nyttiga mineraler att tillgå.

Viktigast av allt är förstås att vattnet är rent och inte innehåller en cocktail av giftiga ämnen.

Mineraler

Balans i kroppen

bottom of page