top of page

Tester

De flesta av följande redovisade tester är utförda i Sverige och av ackrediterade laboratorier. Referens till resp. analysrapport står i anslutning till resultatet och alla tester finns tillgängliga i sin helhet i våra register. Dessa tester är gjorda under verkliga förhållanden, en del efter mer än 6 månaders användning av filtret i hushållet och sådana tester är det enda som bevisar effektiviteten hos ett filter och bör efterfrågas när man står i begrepp att installera vattenrening. Det bifogas också en utländsk rapport om resultatet från test av reningskapacitet gällande cesium 137 och strontium 90. Dessa resultat bekräftas av nya svenska tester där man använt microspiralfilter för att rena kontaminerat vatten från radioaktiva partiklar, med mycket bra resultat.

Vi får ständigt in nya tester och dessa läggs in efterhand. Microspiralfiltret finns med olika porstorlekar. I de flesta testerna har filtermaterialet med en porstorlek på 0,05-0,1 μm använts. Detta ger ett vattenflöde på ca 2-5 liter/min. För att få maximal barriäreffekt mot uran så bör flödet halveras. Testerna visar en viss variation på reningseffekten av just uran (från ca 98 - 99,9%) och anledningen till detta är främst flödeshastigheten, men det är också viktigt att man använder möjligheten att regenerera filtret med jämna mellanrum.

Tester av filter

Tester av microspiralfiltret

Tester utomlands

Vi har även jämförande tester gjorda utomlands av Pasteur Research Institute där man testat och jämfört olika filtertekniker som finns på marknaden. Testerna var mycket krävande och man använde i stort sett avloppsvatten för att se om något filter klarade detta. För att få en översatt kopia av detta test, maila oss. Observera att resultatet av testerna av tungmetaller ibland anges i mg (tusendels gram) och ibland i μg (miljondelsgram). Effektiviteten hos filtertekniken tydliggörs om det räknas om i procent. Exempelvis visar ett resultat av reningen av bly att mer än 99,90% av blyet avlägsnas. Ibland går resultatet under mätområdet och visas med < (mindre än). Exempelvis visas resultatet av E.coli bara nertill <1/100ml. Pasteurtesterna som nämndes innan går dock lägre och visar att inga E.coli finns efter microspiralfilter.

Nya tester

bottom of page