top of page

Behandling av Personuppgifter

Säkerhet:

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse.

 

Personuppgifter som vi sparar när du köper något från vår webshop eller blir återförsäljare är:

 • Namn

 • E-post

 • Adress

 • Postadress 

 • Telefonnummer

 • Personnummer

 

Ändamålen med att vi sparar dina personuppgifter är:

 • För att kunna komma i kontakt med dig.

 • För att skicka information samt eventuella erbjudanden.

 • För att administrera din faktura eller betalning.

 • För att kunna hantera returer.
   

Utlämning av uppgifter:

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, såsom betalningsförmedlare för att kunna kräva in obetalda fakturor.
Ändringar i personuppgiftspolicyn.

 

Skulle vi behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att avisera det via e-post direkt till dig.

 

Radering av uppgifter
 

När du begär utträde ur Planets Owns kundregister kommer dina uppgifter att raderas ur våra system.

 

Rätt att begära ut information
 

Du äger rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

 

Kontaktuppgifter
 

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss på ekonomi@planetsown.com.

 

För mer information om dataskyddsförordningen, GDPR, hänvisar vi till www.datainspektionen.se

bottom of page