top of page

Basaltmineral (eller ”Rockdust”) är ett fint, mineralrikt stenmjöl, utvunnet från det svenska urberget. Det kan med stor fördel användas till ekologisk odling. Det innehåller enligt våra analyser mer än 78 olika mineraler och spårämnen.  Detta kan jämföras med de tre ingredienser - kalium, kväve och fosfor - som är det enda innehållet i de vanligaste kemiska gödningsmedlen som används på åkrar runt om i världen. Det är viktigt att basaltmineralet innehåller en bra balans mellan mineralerna och att det inte innehåller giftiga tungmetaller. 

När grönsaker får växa i jordar berikade med detta stenmjöl, mångdubblas innehållet av de livsviktiga mineraler som människor och djur behöver för att hålla sig friska, och detta utan någon ökning av giftiga tungmetaller. En mängd försök och jämförande tester har tydligt visat att plantor som växer i jord där stenmjöl har tillsats, växer fortare och blir bra mycket större.

Några av fördelarna med basaltmineral:

 

  • Plantan bildar mer klorofyll och blir därmed grönare.

  • Grönsaker får ett väsentligt högre näringsinnehåll, och smakar därför bättre.

  • Plantan blir kraftigare och får ökad motståndskraft mot skadeinsekter.

  • Skyddar mot mögel och svamp.

 

 

Länkar:

 

Artikel i NSK om användandet av RockDust i Hovdala slottsträdgård

 

Artikel om RockDust i Svenska Dagbladet

 

Ett inslag från SVT Rapport (som även kan ses nedan)

BasaltMineral

till ekologisk odling

bottom of page