top of page

Forskning

Varje djur och varje människa som dör av s.k naturliga orsaker dör egentligen av näringsbrist. 

Detta citat är från en framstående forskare som ägnat sitt liv åt att studera de essentiella mikronäringsämnen som organismer behöver för att fungera optimalt och hålla sig friska.

 

Dr. Joel D. Wallach, agronom, veterinär och läkare menar att kunskapen om hur man förebygger och botar sjukdomar hos djur, med rätt näring, har kommit långt, men den kunskapen appliceras inte alls i samma utsträckning vad gäller människan.

Mineralforskning

"Vår mat är idag urlakad på mikronäringsämnen och vår kropp får inte på långa vägar det som krävs för att vi ska hålla oss friska"

Här kan du läsa mer om korallforskning

Trots att våra kroppar är resultatet av miljontals år av utveckling och anpassning så har vi idag fått den märkliga idén att de ska pumpas fulla med vacciner (innehållande kvicksilver, aluminium och mängder av andra giftiga substanser) redan när vi är nyfödda och så fort något är i obalans ska vi ständigt medicineras, för att vi överhuvudtaget ska ha en chans att överleva! Förutom att det är en oerhört stor brist på mineraler i våra jordar och därmed i våra kroppar, så har vi dessutom svårt att tillgodogöra oss de tillskott vi främst har tillgång till idag. Upptagningsförmågan kan vara så låg som 3-5%. För att tillgodogöra sig mer så rekommenderas kolloida mineraler, dvs mineraler som finns i växter (under förutsättning att mineraler finns i jord och vatten - läs mer under Miljö/Odling). Absorptionsförmågan av dessa mineraler är upp till 98%!

 

Ett mineraltillskott som det forskas en hel del på, och som tycks vara lätt för våra kroppar att tillgodogöra sig, är korallkalcium. En intressant artikel om detta finns att läsa här nedan:

bottom of page