top of page

Behövs rening?

Människokroppen består till 70% av vatten, ett barns kropp till ca 90%, och detta vatten byts ut varje månad. 99% av alla molekyler i kroppen är vattenmolekyler. Mängder av ämnen som kroppen inte kan använda, vissa av dem giftiga, följer med vattnet när vi dricker. Med tiden ackumulerar vi många av dessa ämnen. Våra filter - njurarna, levern, etc. - låses i en kontinuerlig kamp för att frigöra kroppen från dessa oönskade ämnen som ständigt belastar vårt immunsystem. Detta kan orsaka allergier och andra sjukdomar som, trots vår allt högre levnadsstandard, brer ut sig mer och mer.

 
Kranvatten idag

Även om vattnet kan se rent ut så innehåller det många oönskade ämnen som exempelvis tungmetaller, radon, pesticider, biocider, klor, bakterier, parasiter och inte minst läkemedelsrester.

Klor används för att hantera bakterier och virus, men klor är inte heller önskvärt att få i sig: dessutom bildar klorföreningar cancerogena ämnen. De döda bakterie-kropparna finns kvar i vattnet och man har konstaterat att dessa kan orsaka allergier. Detta är också fallet med den andra tekniken man brukar använda mot bakterier och parasiter, nämligen UV-ljus. UV-ljus förändrar DNA och RNA hos mikroorganismerna så de inte kan föröka sig, men de finns fortfarande kvar i vattnet. De kan alltså, enligt medicinska experter fortfarande ge upphov till allergier och toxiska ämnen.

 
Belastar du din kropp i onödan?

Det är nu lättare än någonsin att försäkra sig om att ha tillgång till rent, välsmakande och hälsosamt vatten, praktiskt taget helt utan gifter och farliga kemikalier. Det vi äter och dricker kan smaka bättre och vi behöver inte bekymra oss om vad våra barn får i sig via vattnet.Det är inte längre nödvändigt att släpa hem dyrt vatten i plastflaskor, s.k. källvatten som tyvärr tar upp oönskade ämnen från plasten det förpackas i. Det finns nu tekniker som gör vattnet ungefär lika rent som det smältvatten man kan dricka från glaciärer, och som dessutom låter mineralerna vara kvar i vattnet. Vattenrenarna är enkla att använda och kostnaden är bara ca 4-5 öre litern. Detta gör att det börjar bli en självklarhet att använda sig av dessa nya tekniker.

Nödvändigheten med rent vatten

bottom of page