top of page

Naturenligt

är vår populära serie av skonsamma bio-tvättmedel och bio-rengöringsmedel. De är växtbaserade, lätt alkaliska och utan tensider, baserade på modifierad cellulosa. Alla ingredienser är livsmedelklassade i godkända mängder och koncentrationer. Naturenligt är alltid biologiskt nedbrytbart.
 Klicka här för att ta en titt.

Nu finns vi på Instagram!

Följ oss @planetsownab och håll er uppdaterade med våra senaste erbjudanden och rabattkoder!

"PlanetsOwn AB arbetar med hållbara helhetslösningar för vattenrening, luftrening & odling"

PlanetsOwn AB

Solutions for a green planet

PlanetsOwn AB är ett svenskt innovativt företag som söker upp och utvecklar hållbara och miljövänliga lösningar för vattenrening, luftrening och odling.

Vårt fokus har inriktats på att ta fram effektiva filter för vattenrening. Vi kan därför presentera  en unik metod som renar från de flesta föroreningar och gifter utan att förstöra vattnets hälsosamma egenskaper. Detta innebär att mineraler, spårämnen och salter finns kvar efter reningen. Inte heller tillförs några ämnen och inga uppfångade föroreningar kan komma ut i vattnet igen.

Metoden har verifierats i flera olika tester. Den har visat sig så effektiv att den även används, som enda hållbara metod, av företag i Sverige som hanterar vatten förorenat med radioaktivt avfall, som cesium-137 och strontium-90. Dessa ämnen, liksom uran är annars mycket besvärliga att avlägsna, men detta utförs i stor skala med denna metod, när den används i våra större filtermodeller (se G1, 2, 3). 

Behövs rening av kranvattnet? 

 

Tittar man närmare på en droppe kranvatten så ser man inte längre bara vatten utan ett tvärsnitt av nutidens ansamlade industriella, agrara och medicinska avfalls- och restprodukter.

"PlanetsOwn AB arbetar med hållbara helhetslösningar för vattenrening, luftrening och odling"

Dagens avfallshantering klarar ännu inte av att avlägsna dessa restprodukter.

Forskare publicerar i ökande takt rapporter som varnar för effekterna av kontaminerat vatten. Speciellt bekymrade är man över den s.k. cocktail-effekten, d.v.s. effekten av alla kemiska ämnen i kombination. Medicinrester (främst hormoner) har visat sig vara ett svårlöst problem. Dessutom ökar problemen med virus, bakterier och parasiter i vårt dricksvatten. PlanetsOwn AB arbetar med hållbara helhetslösningar för vattenrening, luftrening och odling. Vårt mål är att rena vatten utan kemikalier och att behandla avfall på ett biologiskt hållbart sätt. Vi ser det som ett mål att arbeta med och utveckla tekniker som baseras på naturliga processer som därigenom inte bara renar vattnet utan även återställer förorenad mark och vattendrag.

 

Naturen renar naturen

bottom of page