top of page

Användarberättelser

I boken ”The survival of civilisation” av amerikanerna John Hamaker och Don Weaver beskrivs hur planeten jorden genom årsmiljonerna, med en närmast pulsliknande regelbundenhet, haft återkommande perioder av värme och kyla.

 

– De senaste 2,5 miljoner åren har jorden haft 25 istider som alla varat i nästan exakt 90 000 år, däremellan har det varit kortare perioder av varmare klimat som varat runt 10 000 år. För ca 6000 år sedan smälte de skandinaviska glaciärerna i stort sett helt bort, och trädgränsen låg mer än 100 meter högre upp. För ett par tusen år sedan var Grönland grönt med ett behagligt odlingsklimat och en årsmedeltemperatur som var 4 grader högre än den nuvarande. I Sibirien var det 7 grader högre.

Förklaringen till mineraliseringen var enligt John Hamaker att glaciärerna under de kalla perioderna långsamt malde ned berget i jordskorpan och bildade ett mineralstoft som spred sig vid randen av isen. Mineraler i dammet började binda koldioxid i atmosfären men gav också upphov till en våldsam mikrobiologisk aktivitet i den rika myllan. Där bredde snart stora skogar med väldiga lövträd ut sig och band ytterligare kol.

 

– För 3 000 år sedan var jorden täckt av ett 2,2 meter tjockt lager av rik mylla. Sedan började det lakas ur av väder och vind. I dag är humuslagret i snitt bara 15 centimeter tjockt på norra halvklotet och det minskar snabbt, vilket tyder på att cykeln sakteligen närmar sig sitt slutet av nuvarande värmeperiod.

Istidernas mineralisering

Produkter

Mineralprov

Forskare från flera länder har varnat för att urlakningen av åkerjorden gjort att näringsinnehållet sjunkit i maten. En tänkbar orsak till spridningen av hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes, resonerar de. Idag finns endast en bråkdel av mineralinnehållet (ca 50% minskning bara sedan 1960) i vår mat och enlligt en av de främsta experterna i världen på mineraler och spårämnen, Dr. Joel D. Wallach, är detta orsaken till många av våra fysiska, psykiska och sociala problem. Den absolut bästa källan till ett upptag av mineraler i kroppen kommer från växternas innehåll av s.k. kolloida mineraler. Dessa mineraler är också den gemensamma nämnaren till att människor når en mycket hög ålder i vissa avgränsade områden på planeten.

(Böcker av Dr. Joel D. Wallach rekommenderas ex. ”Rare earths forbidden cures”).

 

Nedan finner du det kompletta testet av det svenska basaltmineralet.

(Det är prov #1 som gäller den produkt vi tillhandahåller).

Riskerna med mineralbristen

Fördjupning

bottom of page