top of page

Tar era vattenrenare bort fluor?

Fluor, (och även arsenik) är ämnen som har väldigt liten partikelstorlek och de passerar liksom mineraler genom microspiralfiltret. För att hantera dessa två ämnen finns andra lösningar som vi har, som dock är mer komplexa. Som tur är har vi inte problem med sodium (natrium-) fluorid i Sverige utan det som vi har i berggrunden är den naturligt förekommande kalciumfluoriden och alltså inte de gifter som tillsätts i dricksvattnet i USA och på Irland bl.a. Det finns forskare som menar att kalciumfluoriden till och med fungerar som ett skydd mot sodiumfluorid som man annars kan ta upp från tandkräm och munsköljvatten. Ungefär som jod fungerar som ett skydd mot radioaktiva utsläpp med strontium. Allt för höga intag av kalciumfluoriden är såklart inget som rekommenderas heller med det förekommer ytterst sällan i Sverige. Hur vet vi det? Jo, vi har gjort väldigt många tester i Sverige där fluorid är en av parametrarna och det är bara på ett par platser som det indikerats nivåer av fluorid, men alltså den naturliga varianten. Då har vi löst det genom att kunderna installerat våra RO-lösningar, som renar vattnet från i stort sett allt som inte är vatten. Problemet blir då att även mineralerna avlägsnas, men det har vi löst genom att ha en automatisk återmineralisering tillkopplad till RO-membranet.

bottom of page